پیام تسلیت به مناسبت درگذشت ناصر یوسفی

 

Nasser Yosefi 1

 ایرانیان عزیز

 

تلاشگرجامعه مدنی دربالاترین جایگاه زندگی اجتماعی می کوشد تا با بهسازی ارکان روزگارپرآشوب هستی، برزندگی آدمیان تاثیر گذارد.ازاین رو بودن و چگونه بودن را برای بهسازی می خواهد وتا هست در هر گام و در هر نفس، گرما بخش بهترین آرزوهای انسان است.

 

ناصر یوسفی بازیگر تئاتر و گوینده رادیو همبستگی که همواره به عنوان یک تلاشگر جامعه مدنی در خدمت ایرانیان بود درگذشت و اندوه بازمانده از فرارسیدن این مرگ  بازماندگان را آکنده از احساسی تلخ نمود.

 

اتحادیه سراسری ایرانیان مقیم سوئد که از همان نخستین روزهای حضور ناصر یوسفی در سوئد شاهد نقش آفرینی او در کارهای اجتماعی بود خود را در این اندوه شریک می داند و با تقدیم پیام تسلیت به بازماندگان و همه کوشندگان امور فرهنگی - اجتماعی یادش را گرامی می دارد.

 

هیئت مدیره اتحادیه سراسری

26 آگوست 2015

 
 
 
 
آدرس:
Starrbäcksgatan 23
T Duvbo, Sundbyberg
 
تلفن:
08 – 28 64 24
 
ایمیل:
info@ettehadieh.org