پیام تبریک به نشست اتحایه سراسری ایرانیان برلین

احتراما

با خبر شدیم که سرانجام در پی رایزنی های فراوان توانستید با گردهم آوردن انجمن های ایرانی به ایجاد اتحایه سراسری ایرانیان برلین همت گمارید. این امر نشانگر آن است که شما بر ضرورت همبستگی جامعه پناهنده و مهاجر ایرانی واقف هستید و می کوشید تا با درکنار هم آوردن نهادهای مدنی خارج از کشور به این مهم پاسخ دهید.

بدون شک عوامل نا مساعد بسیاری مانع همبستگی انجمن های ایرانی در خارج از کشور است. با این همه تلاشگرانی که در انجمن های ایرانی حضور دارند دیر یا زود در میدان عمل به این نتیجه خواهند رسید که یک دست بی صدا است و خیل عظیم ایرانیان هم سرنوشت چه بهتر است که دوشادوش هم اهداف مشترک را پیگیری نمایند.

شما بر مدار بسته بد بینی و نا امیدی چیره شدید و این گام بزرگی برای دیدن دیگران و همدلی با آنان است. همدلی با انجمن هائی که وجود دارند و چون شما فکر می کنند.

اتحادیه سراسری ایرانیان مقیم سوئد با خرسندی فراوان اقدام شما را در خور تقدیر می داند و امیدواراست در آینده ای نزدیک شاهد سازماندهی و برنامه ریزی مشترک انجمن های ایرانی در اروپا باشیم. در این راه شما مسئولیت بزرگی بر دوش دارید و چشم امید ما به شماست.

دستتان را می فشاریم.

هیئت مدیره اتحادیه سراسری ایرانیان مقیم سوئد

هفتم سپتامبر 2015


 

 

 
 
 
 
آدرس:
Starrbäcksgatan 23
T Duvbo, Sundbyberg
 
تلفن:
08 – 28 64 24
 
ایمیل:
info@ettehadieh.org