پیام تسلیت به مناسبت درگذشت اکبر شقایق

ایرانیان عزیز
با خبر شدیم که دوست و همکارما  اکبرشقایق  درپی ابتلاء به بیماری سرطان  در روز شنبه شانزدهم ژانویه  درگذشته است. اکبرشقایق  ازفعالین جامعه مدنی ، عضو حزب محیط زیست سوئد و عضو اتحادیه سراسری ایرانیان بود.
اکبرشقایق با منش و روش ویژه خود   ضمن باورعمیق به ضرورت وجود اتحادیه سراسری   همواره می کوشید  پیام آور جهان بهتری باشد   و در برابر مسائل اجتماعی آگاهانه عمل کند.


اکبرشقایق  ازمرگ پروا نداشت،  زیرا می دانست مرگ راز سربه مهری نیست که انسان با آن بیگانه باشد.  وقتی زندگی ناسازگاری کند  به هررو مرگ فرا می رسد. او تا آخرین دقایق کوشا و امیدوار برای شکوفایی زندگی تلاش کرد . دریغ و درد که مرگ  زود هنگام فرا رسید و یکی از یاران خوب ما را درربود.

هیئت مدیره اتحادیه سراسری  درگذشت اکبرشقایق را  به اعضای اتحادیه سراسری  ، به خانواده محترم او و به یگانه دختر او سارا شقایق  تسلیت می گوید و خود را در این اندوه سهیم می داند .

هیئت مدیره اتحادیه سراسری
هفدهم ژانویه 2016

 
 
 
 
آدرس:
Starrbäcksgatan 23
T Duvbo, Sundbyberg
 
تلفن:
08 – 28 64 24
 
ایمیل:
info@ettehadieh.org