اطلاعیه برگزاری کنگره 20 اتحادیه سراسری


2016 – 01 - 26
احتراما
به آگاهی انجمن های عضو اتحادیه سراسری می رسانیم  که  کنگره  20  اتحادیه سراسری از شنبه  27 فوریه 2016 ساعت 14  تا یکشنبه  28 فوریه ساعت 16 در شهر گوتنبرگ برگزار می گردد. یاد آور می شویم  که در روز شنبه بین ساعت 12 الی 13.30 نمایندگان می توانند در محل کنگره نهار صرف نمایند. از کلیه انجمن های عضو تقاضا می شود به نکات تدارکاتی زیر توجه نمایند:


1.    محل برگزاری کنگره  Apple Hotel    در شهرGöteborg     با  آدرس و تلفن زیر می باشد .
Apple Hotel   Torpavallsvägen 6   416 73 Göteborg        Tel 031 – 25 11 00
2.    انجمن هائی که حق عضویت سال 2015 خود را پرداخت نموده اند و اوراق عضویت آن ها در دفتر مرکزی کامل است، عضو رسمی کنگره خواهند بود و به کنگره دعوت می گردند.
3.    نمایندگان انجمن ها  بر اساس جدول زیر در کنگره حضور می یابند:
•    انجمن های 9 تا 99 نفر ---------   یک نماینده
•    انجمن های 100 تا 199 نفر ------ دو نماینده
•    انجمن های 200 نفر به بالا ------- سه نماینده
4.    هزینه ی اقامت  درمحل کنگره   وهزینه آمد و رفت نمایندگان با احتساب ارزانترین وسیله نقلیه از طرف اتحادیه سراسری پرداخت می شود.
5.    از انجمن ها ئی که هنوز گزارش فعالیت ارسال نکرده اند تقاضا می شود گزارش خود را همراه با عکس حد اکثر تا اول  ماه فوریه  به دفتر مرکزی ارسال دارند تا در دفتر گزارش ها  درج شود.
6.    اعضای اتحادیه سراسری تا هشتم ماه فوریه  فرصت دارند که پیشنهادها و نظراتی را که مایلند در کنگره 20  مطرح شود به دفتر مرکزی ارسال نمایند تا در پیک نظرات و پیشنهادات درج شود.
7.    افرادی که به غذای ویژه ای حساسیت دارند به دفتر مرکزی اطلاع دهند
8.    به دلیل محدود بودن جا لطفا از آوردن مهمان به کنگره خودداری نمایید.  
اوراق ویژه ی کنگره 20  شامل دستور جلسه پیشنهادی –  فرم مخصوص اعتبارنامه –  بروشور انجمن های عضو –  دفتر گزارش ها  در محل کنگره در اختیار نمایندگان گذاشته خواهد شد .
                                                                                            دفتر مرکزی اتحادیه سراسری

 
 
 
 
آدرس:
Starrbäcksgatan 23
T Duvbo, Sundbyberg
 
تلفن:
08 – 28 64 24
 
ایمیل:
info@ettehadieh.org