اطلاعیه مطبوعاتی


بیستمین کنگره اتحادیه سراسری ایرانیان مقیم سوئد طی روزهای شنبه و یکشنبه (۲۷و۲۸ فوريه ۲۰۱۶) ، در شهر گوتنبرگ برگزار گردید
بیستمین کنگره نام خود را در تند پیچ جهان ویرانگر جنگ و تحمیل آواره گی  و اجبار ترک خانه و کاشانه که نتیجه رودررویی جهان صلح و جنگ ، گسیل سیل پناهجویان به جهان آزاد  را معنی می بخشد .
شرکت کنندگان در بیستمین کنگره سراسری در چهارچوب " اهداف و وظایف " و سیاست های تا حال اعلام داشه خود مبتنی بر : « جانبداری ، حمایت و حفاظت از حقوق مشترک ایرانیان (پناهجو و پناهنده و ...) مقیم سوئد در همه عرصه های اجتماعی و سیاسی ،» و تحکیم امر « همبستگی و اتحاد با پناهندگان و مهاجرین غیر ایرانی و حمایت از حقوق دمکراتیک آنها » مندرج در اساسنامه اتحادیه سراسری ،در بخش " اهداف و وظایف " اتحادیه سراسری، به اتفاق آراء ، نام بیستمین کنگره خود :
« کنگره پشتیبانی از پناهجویان در سوئد »انتخاب نمود.

گزینش نام " پشتیبانی از پناهجویان در سوئد " این وظیفه سنگین را متوجه ما می نماید که در پشتیانی از پناهجویانی که بدلیل تحمیل جنگ ویرانگر و ناخواسته از کشورهای خو به راهی شده اند یاری رساند.
 مدیریت اتحادیه سراسری ایرانیان ، منتخب بیستمین کنگره ، امید آن دارد که با یاری انجمن های عضو خود در سراسر سوئد، در فاصله بین دو کنگره، بتواند افکار عمومی جامعه سوئد را نسبت به دشواری های زندگی پناهجویان و اطلاع رسانی های لازم و انعکاس پاره ای برنامه ها درسطح شهرهای گوناگون فعال سازند.
درانجام این وظیفه انسانی و اجتماعی ؛  سایت اتحادیه سراسری و واحد های شمال غرب و جنوب سوئد با انعکاس مقالات ، نامه ها ، در خواست و انتظارات پناهجویان در طی سال ، بدل به تریبونی آزاد برای بیان خواست ها و نیازمندی های شما به جامعه سوئد ، از امروز دراختیار یکایک شما پناهجویان قرارمی گیرد.   

روابط عمومی اتحادیه سراسری ایرانیان مقیم سوئد
دوشنبه ۱۰ اسفند ۱۳۹۴ برابر با ۲۹ فوريه ۲۰۱۶

 
 
 
 
آدرس:
Starrbäcksgatan 23
T Duvbo, Sundbyberg
 
تلفن:
08 – 28 64 24
 
ایمیل:
info@ettehadieh.org