پیام تسلیت

ایرانیان گرامی
با اندوه  فراوان با خیر شدیم که دوست و همکار ما عباس آهو چشم در روز جمعه 28 اسفند  برابربا 18 مارس 2016 دیده از جهان فرو بست. عباس آهو چشم از ابتدای تشکیل اتحادیه سراسری در سال 1991 عضو فعال اتحادیه سراسری در شهر استکهلم بود و با علاقه بسیار فعالیت های اتحادیه سراسری را پیگیری می کرد .

او از باورمندان به دکترمحمد مصدق و جبهه ملی بود و همواره می کوشید در رابطه با فعالیت های اجتماعی مفید باشد .
هیئت مدیره اتحادیه سراسری در گذشت عباس آهوچشم را به یاران و دوستان او بویژه خانواده محترم آهوچشم تسلیت می گوید و خود را در این اندوه سهیم می داند .                                   
  هیئت مدیره اتحادیه سراسری
  22 مارس 2016

 

عباس آهوچشم

 
 
 
 
آدرس:
Starrbäcksgatan 23
T Duvbo, Sundbyberg
 
تلفن:
08 – 28 64 24
 
ایمیل:
info@ettehadieh.org