پیام تسلیت

ایرانیان عزیز

اتحادیه سراسری ایرانیان مقیم سوئد  یکی از چهره های فرهنگی خود را در شهر گوتنبرگ از دست داد. خسرو رحیمی که از بدو تاسیس اتحادیه سراسری در سال 1994 در کنگره موسس حضور فعال داشت  روز جمعه 23 سپتامبر درگذشت.                                    

خسرو رحیمی درهمین آخرین مجمع عمومی انجمن های گوتنبرگ  با وجود کهولت سن آماده پذیرش مسئولیت در جمع هیئت مدیره واحد گوتنبرگ بود. خسرو رحیمی سال ها با تدارک برنامه های رادیوئی هر روزه در خدمت جامعه ایرانیان گوتنبرگ تلاش می کرد و تا آخرین لحظات حیات  از کاراجتماعی باز نایستاد. بدون شک فقدان او ضربه بزرگی به عرصه فعالیت های فرهنگی در شهر گوتنبرگ خواهد بود.                                         

هیئت مدیره اتحادیه سراسری ایرانیان مقیم سوئد  درگذشت خسرو رحیمی را به خانواده ، دوستان وآشنایان ، واعضای اتحادیه سراسری تسلیت می گوید و خود را دراین سوگواری سهیم می داند.


هیئت مدیره اتحادیه سراسری
24 سپتامبر 2016

 
 
 
 
آدرس:
Starrbäcksgatan 23
T Duvbo, Sundbyberg
 
تلفن:
08 – 28 64 24
 
ایمیل:
info@ettehadieh.org