جشن نوروزی سیزده بدرسیزده بدر سیزدهمین روز فروردین ماه و از جشن های نوروزی است. در تقویم‌ رسمی جمهوری اسلامی نام این جشن ملی تغییرداده شده و  این روز (سیزده بدر) روز طبیعت نامگذاری شده‌ و با وجود برخی از انتقادها و فتواهای مذهبی خوشبختانه هنوز از تعطیلات رسمی است.برخی بر این باورند که در روز سیزده بدر باید برای راندن نحسی از خانه بیرون روند و نحسی را در طبیعت به در کنند. بعد از سیزده به در، جشن های نوروزی پایان می پذیرد.

سخن پیرامون جشن «سیزده بدر»، همانند دیگر جشن های ملی و باستانی ایران، نیاز به پژوهش زیاد و مقدمه چینی های طولانی دارد، به ویژه جشنی مانند سیزده بدر با این گستره ی برگزاری و سابقه ی طولانی که این پهنه و زمان تغییراتی ژرف در آیین ها و مراسم ویژه ی این روز ایجاد کرده است..

More >>>

شادباش نوروزی

ایرانیان عزیز

باردیگر نوروز بلندآوازه از راه می رسد، وهمگام با تابش آفتاب، زایش شکوفه های بهاری را نوید می دهد. برخیزیم و با گشودن پنجره ها، این آیین دیرپای ایرانی را خوشامد گوئیم، و حضور پررنگ ملتی کهن را گرامی داریم.

More >>>

 
 
 
 
آدرس:
Starrbäcksgatan 23
T Duvbo, Sundbyberg
 
تلفن:
08 – 28 64 24
 
ایمیل:
info@ettehadieh.org