گرامی باد هشتم مارس روز جهانی زنان

ایرانیان عزیز
از آن زمان که زنان تحت ستم کارگاه های نساجی آمریکا،  در سال 1857، در اعتراض به شرایط ناهنجارکار به میدان آمدند، و با خروش خود، نماد آزادیخواهی و برابری طلبی شدند،  حدود 160 سال می گذرد. در تمامی این سال ها چشم جهانیان به گام های زنان دوخته شد،  و آزاداندیشان با مبارزه علیه تبعیض و ستم جنسی کوشیدند تا جامعه بشری را به این مهم رهنمون شوند که بدون آزادی زنان  آزادی جامعه امکانپذیر نیست.

More >>>

'فروشنده' اصغر فرهادی اسکار گرفت


فیلم فروشنده اصغر فرهادی جایزه بهترین فیلم غیرانگلیسی زبان اسکار ۲۰۱۷ را کسب کرد. آقای فرهادی در سال ۲۰۱۲ نیز با فیلم جدایی نادر از سیمین برنده جایزه اسکار شده بود.
اصغر فرهادی در اعتراض به فرمان مهاجرتی جنجال برانگیز دونالد ترامپ از شرکت در مراسم اسکار خودداری کرده، هرچند فرمان مذکور به حکم یک قاضی فدرال به حالت تعلیق در آمده است.
آقای فرهادی انوشه انصاری و فیروز نادری را به عنوان نمایندگانش برای شرکت در هشتاد و نهمین مراسم اسکار معرفی کرد.

More >>>

اطلاعیه برگزاری کنگره 21 اتحادیه سراسری


احتراما
به آگاهی انجمن های عضو اتحادیه سراسری می رسانیم که کنگره 21 اتحادیه سراسری از روز شنبه  15 آوریل 2017 ساعت 14  تا یکشنبه 16 آوریل ساعت 16 در شهر شوده برگزار می گردد.
یاد آور می شویم که در روز شنبه بین ساعت 12الی 13.30 نمایندگان می توانند در محل کنگره نهار صرف نمایند. از کلیه انجمن های عضو تقاضا می شود به نکات تدارکاتی زیر توجه نمایند:

More >>>

 
 
 
 
آدرس:
Starrbäcksgatan 23
T Duvbo, Sundbyberg
 
تلفن:
08 – 28 64 24
 
ایمیل:
info@ettehadieh.org