جشن نوروزی سیزده بدرسیزده بدر سیزدهمین روز فروردین ماه و از جشن های نوروزی است. در تقویم‌ رسمی جمهوری اسلامی نام این جشن ملی تغییرداده شده و  این روز (سیزده بدر) روز طبیعت نامگذاری شده‌ و با وجود برخی از انتقادها و فتواهای مذهبی خوشبختانه هنوز از تعطیلات رسمی است.برخی بر این باورند که در روز سیزده بدر باید برای راندن نحسی از خانه بیرون روند و نحسی را در طبیعت به در کنند. بعد از سیزده به در، جشن های نوروزی پایان می پذیرد.

سخن پیرامون جشن «سیزده بدر»، همانند دیگر جشن های ملی و باستانی ایران، نیاز به پژوهش زیاد و مقدمه چینی های طولانی دارد، به ویژه جشنی مانند سیزده بدر با این گستره ی برگزاری و سابقه ی طولانی که این پهنه و زمان تغییراتی ژرف در آیین ها و مراسم ویژه ی این روز ایجاد کرده است..

Read more ...

شادباش نوروزی

ایرانیان عزیز

باردیگر نوروز بلندآوازه از راه می رسد، وهمگام با تابش آفتاب، زایش شکوفه های بهاری را نوید می دهد. برخیزیم و با گشودن پنجره ها، این آیین دیرپای ایرانی را خوشامد گوئیم، و حضور پررنگ ملتی کهن را گرامی داریم.

Read more ...

گرامی باد هشتم مارس روز جهانی زنان

ایرانیان عزیز
از آن زمان که زنان تحت ستم کارگاه های نساجی آمریکا،  در سال 1857، در اعتراض به شرایط ناهنجارکار به میدان آمدند، و با خروش خود، نماد آزادیخواهی و برابری طلبی شدند،  حدود 160 سال می گذرد. در تمامی این سال ها چشم جهانیان به گام های زنان دوخته شد،  و آزاداندیشان با مبارزه علیه تبعیض و ستم جنسی کوشیدند تا جامعه بشری را به این مهم رهنمون شوند که بدون آزادی زنان  آزادی جامعه امکانپذیر نیست.

Read more ...

 
 
 
 
آدرس:
Starrbäcksgatan 23
T Duvbo, Sundbyberg
 
تلفن:
08 – 28 64 24
 
ایمیل:
info@ettehadieh.org