پیام تسلیت

ایرانیان عزیز

اتحادیه سراسری ایرانیان مقیم سوئد  یکی از چهره های فرهنگی خود را در شهر گوتنبرگ از دست داد. خسرو رحیمی که از بدو تاسیس اتحادیه سراسری در سال 1994 در کنگره موسس حضور فعال داشت  روز جمعه 23 سپتامبر درگذشت.                                    

خسرو رحیمی درهمین آخرین مجمع عمومی انجمن های گوتنبرگ  با وجود کهولت سن آماده پذیرش مسئولیت در جمع هیئت مدیره واحد گوتنبرگ بود. خسرو رحیمی سال ها با تدارک برنامه های رادیوئی هر روزه در خدمت جامعه ایرانیان گوتنبرگ تلاش می کرد و تا آخرین لحظات حیات  از کاراجتماعی باز نایستاد. بدون شک فقدان او ضربه بزرگی به عرصه فعالیت های فرهنگی در شهر گوتنبرگ خواهد بود.                                         

هیئت مدیره اتحادیه سراسری ایرانیان مقیم سوئد  درگذشت خسرو رحیمی را به خانواده ، دوستان وآشنایان ، واعضای اتحادیه سراسری تسلیت می گوید و خود را دراین سوگواری سهیم می داند.


هیئت مدیره اتحادیه سراسری
24 سپتامبر 2016

گرامی باد روز جهانی کارگر

ایرانیان عزیز
روز جهانی کارگر یادآور نقش بنیادین کار درزندگی آدمیان است،  و از آن زمان که دسترنج زنان و مردان کارگر ربوده شد، جدال فرودست و فرا دست آغاز گردید. این نبرد تا رهائی کارورزان ادامه خواهد داشت،  و مناسب ترین عرصه آن   بدون شک جامعه باز مبتنی بر حقوق شهروندی خواهد بود.

کارگران ایران به عنوان بخش جدائی ناپذیر عرصه اقتصاد میهن  با محرومیت از پایه ای ترین حقوق شهروندی خود،  دربدترین شرایط روزگار می گذرانند.  کوشش برای بدست آوردن مطالبات برحق کارگران  که از نان و مسکن آغاز می شود و در همه زمینه ها از جمله بیمه همگانی و برپائی تشکل ادامه می یابد،  مبتنی بر موازین مترقی شناخته شده جهان است. حمایت از این خواسته ها  وظیفه همه انسان های عدالت خواه است.

هیئت مدیره اتحادیه سراسری هماهنگ با همه آزاداندیشان جهان،  بانگ بلند اعتراض به هرگونه بهره کشی را ارج می گذارد  و روز جهانی کارگر را به همه کارگران ایران شادباش می گوید.

هیئت مدیره اتحادیه سراسری
اول مای 2016

پیام تسلیت

ایرانیان گرامی
با اندوه  فراوان با خیر شدیم که دوست و همکار ما عباس آهو چشم در روز جمعه 28 اسفند  برابربا 18 مارس 2016 دیده از جهان فرو بست. عباس آهو چشم از ابتدای تشکیل اتحادیه سراسری در سال 1991 عضو فعال اتحادیه سراسری در شهر استکهلم بود و با علاقه بسیار فعالیت های اتحادیه سراسری را پیگیری می کرد .

More >>>

 
 
 
 
آدرس:
Starrbäcksgatan 23
T Duvbo, Sundbyberg
 
تلفن:
08 – 28 64 24
 
ایمیل:
info@ettehadieh.org