جشن مهرگان

مهرگان یا جشن مهر یکی از بزرگترین جشن‌های ایران است که در مهر روز از ماه مهر برگزار می‌شود. «مهرگان» پس از نوروز بزرگترین جشن ایرانیان باستان بوده‌است. این جشن در جوامع ایرانی خارج از ایران نیز به گستردگی برگزار می‌شود.

این جشن در روزهای آغازین فصل پاییز برگزار می‌شود. زرتشتیان ایران و خارج از ایران آنرا در دهم مهر یا نزدیک‌ترین زمان به دهم مهر یا پیش از آن برگزار می‌کنند. این جشن در مهر روز آغاز می‌شود و شش روز به درازا می‌انجامد و در روز رام روز به پایان می‌رسد. نخستین روز جشن، مهرگان عامه (همگانی) و واپسین روز جشن، مهرگان خاصه (ویژه) نامیده می‌شود. در زمان ساسانیان بر این باور بودند که اهوره‌مزدا یاقوت را در روز نوروز و زبرجد را در روز مهرگان آفریده‌است و از دیر باز ایرانیان بر این باور بودند که در این روز کاوه آهنگر علیه ضحاک به پاخواست و فریدون بر اژی دهاک (ضحاک) غلبه کرد.

More >>>

گفتگو با اصغر نصرتی و دکتر حسین یحیائی

در اين كليب ابتدا گزارشي كوتاه از گشايش گنگره 21 و سپس گفتگو با اصغر نصرتي و دكتر حسين يحيايي و در پايان بخش هايي از مراسم و گفتگوهاي گنگره امده است

برگرفته از ایران گلوبال


 

دعوتنامه جهت شرکت در جلسه دوم کنگره 21 اتحادیه سراسری

احتراما
همانگونه که می دانید اولین جلسه کنگره 21 اتحادیه سراسری که در تاریخ شنبه 15 آپریل 2017 در شهرشوده برگزار گردید به حد نصاب نرسید. شرکت کنندگان برای رعایت اساسنامه و مشارکت نمایندگان سایرانجمن های عضو تصویب نمودند که جلسه دوم کنگره 21 در اولین فرصت تدارک دیده شود. لذا هیئت مدیره اتحادیه سراسری با مساعدت مسئولین واحد غرب برای این مهم برنامه ریزی نمودند. در نتیجه
جلسه دوم کنگره 21 در روز شنبه 19 آگوست 2017 از ساعت 9 تا 17 در حومه شهر بوروس برگزار می گردد

More >>>

 
 
 
 
آدرس:
Starrbäcksgatan 23
T Duvbo, Sundbyberg
 
تلفن:
08 – 28 64 24
 
ایمیل:
info@ettehadieh.org