گرامی باد روز جهانی کارگر

ایرانیان عزیز
روز جهانی کارگر یادآور نقش بنیادین کار درزندگی آدمیان است،  و از آن زمان که دسترنج زنان و مردان کارگر ربوده شد، جدال فرودست و فرا دست آغاز گردید. این نبرد تا رهائی کارورزان ادامه خواهد داشت،  و مناسب ترین عرصه آن   بدون شک جامعه باز مبتنی بر حقوق شهروندی خواهد بود.

کارگران ایران به عنوان بخش جدائی ناپذیر عرصه اقتصاد میهن  با محرومیت از پایه ای ترین حقوق شهروندی خود،  دربدترین شرایط روزگار می گذرانند.  کوشش برای بدست آوردن مطالبات برحق کارگران  که از نان و مسکن آغاز می شود و در همه زمینه ها از جمله بیمه همگانی و برپائی تشکل ادامه می یابد،  مبتنی بر موازین مترقی شناخته شده جهان است. حمایت از این خواسته ها  وظیفه همه انسان های عدالت خواه است.

هیئت مدیره اتحادیه سراسری هماهنگ با همه آزاداندیشان جهان،  بانگ بلند اعتراض به هرگونه بهره کشی را ارج می گذارد  و روز جهانی کارگر را به همه کارگران ایران شادباش می گوید.

هیئت مدیره اتحادیه سراسری
اول مای 2016

پیام تسلیت

ایرانیان گرامی
با اندوه  فراوان با خیر شدیم که دوست و همکار ما عباس آهو چشم در روز جمعه 28 اسفند  برابربا 18 مارس 2016 دیده از جهان فرو بست. عباس آهو چشم از ابتدای تشکیل اتحادیه سراسری در سال 1991 عضو فعال اتحادیه سراسری در شهر استکهلم بود و با علاقه بسیار فعالیت های اتحادیه سراسری را پیگیری می کرد .

Read more ...

آی آدم ها!


نوروز درراه است ، سفره زحمتکشان همچنان خالی ، یاری شان دهیم!
درعریانی نیروی رنج و کارجامعه
فعالان کانون همبستگی با کارگران ایران - گوتنبرگ
 
گاهی نمایش یک نقاشی، طرح و یا عکس ؛ از رسایی کلام  چندین مقاله، اطلاعیه و بیانیه ی تهییجی ، خود به عریان ترین شکل ، واقعیت و عینیت زندگی را به بیننده یا خواننده منتقل می نماید.

Read more ...

 
 
 
 
آدرس:
Starrbäcksgatan 23
T Duvbo, Sundbyberg
 
تلفن:
08 – 28 64 24
 
ایمیل:
info@ettehadieh.org