جشن ملی و باستانی چهارشنبه سوری

امسال نیز مانند سالهای گذشته چهارشنبه سوری جشن ملی و باستانی ایرانیان در شامگاه روز سه شنبه 15 مارس در فولکتس پارک مالمو برگزار می شود.

ساعت 6 بعد از نیمروز هیزم های هفتگانه آتش زده می شوند و باورمندان به پاکی و سرخی آتش از روی هیزم ها می پرند و زمزمه می کنند که

زردی من از تو   سرخی تو از من

More >>>

اطلاعیه مطبوعاتی


بیستمین کنگره اتحادیه سراسری ایرانیان مقیم سوئد طی روزهای شنبه و یکشنبه (۲۷و۲۸ فوريه ۲۰۱۶) ، در شهر گوتنبرگ برگزار گردید
بیستمین کنگره نام خود را در تند پیچ جهان ویرانگر جنگ و تحمیل آواره گی  و اجبار ترک خانه و کاشانه که نتیجه رودررویی جهان صلح و جنگ ، گسیل سیل پناهجویان به جهان آزاد  را معنی می بخشد .
شرکت کنندگان در بیستمین کنگره سراسری در چهارچوب " اهداف و وظایف " و سیاست های تا حال اعلام داشه خود مبتنی بر : « جانبداری ، حمایت و حفاظت از حقوق مشترک ایرانیان (پناهجو و پناهنده و ...) مقیم سوئد در همه عرصه های اجتماعی و سیاسی ،» و تحکیم امر « همبستگی و اتحاد با پناهندگان و مهاجرین غیر ایرانی و حمایت از حقوق دمکراتیک آنها » مندرج در اساسنامه اتحادیه سراسری ،در بخش " اهداف و وظایف " اتحادیه سراسری، به اتفاق آراء ، نام بیستمین کنگره خود :
« کنگره پشتیبانی از پناهجویان در سوئد »انتخاب نمود.

More >>>

نامه سرگشاده


 نامه سرگشاده شرکت کنندگان دربیستمین کنگره اتحادیه سراسری ایرانیان  در شهر گوتنبرگ (۲۷و۲۸ فوريه ۲۰۱۶) به مجامع جهانی و سندیکایی  دراعتراض به احکام بازداشت ها،زندان واعدام ها درایران
 
در آستانه نوروزی دیگر قرار داریم ، نوروزی که از یک سو با سیل آوارگان و پناهندگان از جنگ و دیکتاتوری کشورهایی چون سوریه ، افغانستان ، ایران و..... قرار دارد و از سوی دیگر همچنان فشار بر معلمان و کارگران وفعالان مدنی در ایران فزونی می گیرد.
کنگره بیستم اتحادیه سراسری ایرانیان مقیم سوئد ، در شرایطی در شهر گوتنبرگ تشکیل می گردد که نقض حقوق بشر در ایران بیداد می‌کند و هر صدای مخالفی به شدت خاموش می‌شود و هر روز شاهد حکم‌های سنگین‌تری برای آزادی‌خواهان هستیم.

More >>>

 
 
 
 
آدرس:
Starrbäcksgatan 23
T Duvbo, Sundbyberg
 
تلفن:
08 – 28 64 24
 
ایمیل:
info@ettehadieh.org