به یاری هموطنان زلزله زده بشتابیمایرانیان عزیز

وقوع زلزله در یکشنبه شب 12 نوامبر، درغرب کشور، دراستان کرمانشاه ، با قدرت 7/3 ریشتر، به قربانی شدن بیش از 400 نفرازهموطنان ما وزخمی شدن هزاران نفر منجر گردید، وخرابی گسترده ای ازخود بجا گذاشت. همه می دانیم که بازماندگان این حادثه شوم، درشرایط ناگواری بسرمی برند، و فرا رسیدن سرمای گزنده زمستان دراین منطقه، مردمی را که چیزی در بساط ندارند به شدت تهدید می کند.

Read more ...

به انگیزه درگذشت نویسنده نامی ایران علی اشرف درویشیانایرانیان عزیز
با کمال تاسف با خبر شدیم علی اشرف درویشیان نویسنده و پژوهشگر ادبیات مردمی ایران درگذشت. علی اشرف درویشیان مدافع آزادی و عدالت اجتماعی بود و در ده ها سال حضور پر رنگ درعرصه ادبیات  نقش برجسته ای در انعکاس موقعیت فرودستان ایران ایفا نمود. یکی از پژوهش های او جمع آوری افسانه ها ومتل های کردی بود.
علی اشرف درویشیان آثاربا ارزش بسیاری از خود بجا گذاشته است . پاره ای از آثار او عبارت است از
سال های ابری - از این ولایت – آبشوران – درشتی – شب آبستن است – همراه آهنگ های بابام – فصل نان – داستان های محبوب من – دانه و پیمانه – فرهنگ افسانه های ایران – خاطرات صفر خان – افسانه های کردی ...
هیئت مدیره اتحادیه سراسری درگذشت علی اشرف درویشیان را به بازماندگان او ، و جامعه ادبی ایران تسلیت می گوید.

هیئت مدیره اتحادیه سراسری
28 اکتبر 2017

جشن مهرگان

مهرگان یا جشن مهر یکی از بزرگترین جشن‌های ایران است که در مهر روز از ماه مهر برگزار می‌شود. «مهرگان» پس از نوروز بزرگترین جشن ایرانیان باستان بوده‌است. این جشن در جوامع ایرانی خارج از ایران نیز به گستردگی برگزار می‌شود.

این جشن در روزهای آغازین فصل پاییز برگزار می‌شود. زرتشتیان ایران و خارج از ایران آنرا در دهم مهر یا نزدیک‌ترین زمان به دهم مهر یا پیش از آن برگزار می‌کنند. این جشن در مهر روز آغاز می‌شود و شش روز به درازا می‌انجامد و در روز رام روز به پایان می‌رسد. نخستین روز جشن، مهرگان عامه (همگانی) و واپسین روز جشن، مهرگان خاصه (ویژه) نامیده می‌شود. در زمان ساسانیان بر این باور بودند که اهوره‌مزدا یاقوت را در روز نوروز و زبرجد را در روز مهرگان آفریده‌است و از دیر باز ایرانیان بر این باور بودند که در این روز کاوه آهنگر علیه ضحاک به پاخواست و فریدون بر اژی دهاک (ضحاک) غلبه کرد.

Read more ...

 
 
 
 
آدرس:
Starrbäcksgatan 23
T Duvbo, Sundbyberg
 
تلفن:
08 – 28 64 24
 
ایمیل:
info@ettehadieh.org