در حمایت از خواست های به حق مردم ایران

ایرانیان عزیز

باردیگر شاهد اعتراضات گسترده هم میهنان خود برعلیه فقر، فساد، ظلم و ناکارآمدی دولتمردان ایران هستیم. خطاهای بزرگ صاحبان قدرت یکی پس ازدیگری موجب بروزخشم مردم بویژه جوانان بیکار ومحروم شده است. نارضایتی مردم در عرصه های فرهنگی، سیاسی و اقتصادی کشور برکسی پوشیده نیست.

انحصار قدرت سیاسی دردست روحانیون، تبعیض آشکاردرتقسیم بودجه کشور، غارت میلیاردها دلار درآمد نفت، اختصاص حقوق های نجومی برای خودی ها، سرازیرکردن واردات قاچاق درتقابل با تولیدات داخلی، برپائی بنیادهای دزد محور، سازمان قضائی فاسد، رواج رشوه های کلان، جلوگیری ازآزادی های مدنی و سازمان های مردم نهاد، سرکوب دگراندیشان و گروه های سیاسی، تبعیض جنسیتی- قومی- مذهبی، زندان و شکنجه و اعدام ... و صدها عامل ناهنجاردیگر، ایران را نه در گردونه تمدن و پیشرفت، بلکه درنگرانی دائمی ازآینده ای نامعلوم فروبرده است. دراین میان تنها یک قشرده درصدی رانت خوار، با ثروت های بادآورده غیرقابل شمارش برفرازحکومت نشسته است ومدام وعده می دهد و فخرفروشی می کند.

Read more ...

بیانیه‌ی شماری از وکلا و حقوقدانان در خصوص وقایع اخیر

 

اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر، در ماده ۲۰ خود، بر حق اجتماعات شهروندان تاکید کرده است، همچنین ماده ۲۱ میثاق حقوق مدنی و سیاسی حق شهروندان بر تجمعات مسالمت آمیزرا مطلق دانسته است و ایران به هر دوی آنها پیوسته است که مطابق ماده ۹ قانون مدنی این معاهدات پس از پیوستن کشور به آن‌ها در حکم قوانین داخلی محسوب می‌شوند.

طبق اصل ۲۷ قانون اساسی ایران نیز حق بر اجتماعات مسالمت آمیز بدون حمل سلاح، حقی است که به هیچ مجوزی احتیاج ندارد و تاکنون مطلقا از ملت سلب شده است.
اکنون اما چند روزی است که شهروندان با استفاده از این حق قانونی بر خواسته‌های مدنی و قانونی شان تاکید می‌کنند. آنان در شعارهایشان خواستار پایان دادن به فساد مالی، اداری و قضایی هستند که بر نهادهای مختلف چنگ انداخته است. این حق در موارد متعددی با مداخله‌ی نیروهای نظامی و انتظامی به خشونت کشیده شده است و متاسفانه به دلیل چنین مداخلات خشونت باری در شهرهای مختلف توسط نیروی انتظامی، تعداد زیادی از هموطنان مان کشته شده‌اند.

Read more ...

 
 
 
 
آدرس:
Starrbäcksgatan 23
T Duvbo, Sundbyberg
 
تلفن:
08 – 28 64 24
 
ایمیل:
info@ettehadieh.org