ادیان

 

ادیان

نام کتاب                                            نام نویسنده  -  نام مترجم 

1- تاریخ جامع ادیان از آغاز تا امروز                        جان ناس - علی اصغر حکمت

2- اسلام از نظر ولتر                                            جواد حدیدی

3- اصول کافی - 4 جلد                                         الکینی الرازی  - حاج سید جواد مصطفوی

4- زندگی در جوار حقیقت                                       واکلاوهال -  پرویز آصف

5- بررسی عقلانی حق، قانون و عدالت در اسلام              م . کوهیار 

6- میتوانید تا ابد در بهشت روی زمین زندگی کنید

7- ترجمه و شرح نهج البلاغه                                    فیض الاسلام   

8- ناآگاهی و پوسیدگی                                             مرزبان توانگر

9- قرآ ن کریم

10- الله اکبر                                                        دکتر روشنگر

11- ترجمه تفسیرالمیزان                                          محمد حیسن طباطبائی 

12- پرتوی از قرآن                                                سید محمود طالقلنی  - 4 جلد 

13- اسلام شناسی

14- تشیع و قدرت در ایران                                      بهزادکشاورزی

15- ده گفتار                                                         شهید مطهری

16- علل گرایش به مادیگری                                     مرتضی مطهری

17 - بیست گفتار                                                   مرتضی مطهری

18- آشنائی با علوم اسلامی اصول فقه ، فقه                    مرتضی مطهری

19- آشنائی با علوم اسلامی منطق ،فلسفه                        مرتضی مطهری

20- جلوه هائی از یک روح سرکش پیامبر                      مجید شریف

21- میعاد با شریعتی                                               علی فیاض

22- - پیرامون اسلام و بنیاد حکومت اسلامی                    پارسا پور ساسان

23- ارابه خدایان                                                    اریک فون دنیکن  - محمد علی نجفی

24- اسلام شناسی     2 عدد                                       علی میر فطروس

25- ملاحظاتی در تاریخ ایران ، اسلام و«اسلام راستین»     علی میر فطروس

26- 23 سال رسالت                                              علی دشتی

27- توضیح المسائل                                                 شجاع الدین شفا 

28- ورجاوند بنیاد                                                    احمد کسروی

29- بهائیگری، شیعیگری، صوفیگری                             احمد کسروی

30- پژوهش در فرهنگ باستان و شناخت اوستا                  مسعود میر شاهی

31- آری این چنین بود برادر                                       دکتر علی شریعتی

32- خود آگاهی استحمار                                            دکتر علی شریعتی

33- زرتشت نیچه                                                    پیرابر – سوفرن  -  بهروز صفدری

34- زرتشت نیچه کیست ؟                                           محمد سعید حنایی کاشانی 

35- انسان نورانی در تصوف ایرانی                               فرامرز جواهری نیا

36- اوستا کهن ترین سرودهای ایرنیان                             جلیل دو ستخواه  -  2 جلذ

37-  تذکره الاولیاء                                                    فریدالدین عطار نیشابوری

38- هرمنوتیک ، کتاب و سنت                                      محمد مجتهد شبستری

39- گزیده تذکره الاولیا                                               محمد استعلامی

40- چهار صرت مثالی                                               کارلگوستاویونگ -  پروین فرامرزی

41- زرتشت و جهان غرب                                           ژ دوشن کیمن   - مسعود رجب نیا

42- روزنه های امید در آستانه قرن بیست و یکم                   فرزین دوستدار

43- و انسان خدا را آفرید                                             الف - ب                              

44- از اسطوره تا تاریخ                                              مهرداد بهار

45- دینهای ایران باستان                                            هنریک ساموئل نیبرگ  -  سیف الدین نجم آبادی

46- چهار گزارش از تذکره الاولیا عطار                            بابک احمدی

47-   شیعی گری و ترقی خواهی                                  مهدی قاسمی

48- مدافعات                                                            مهدی بازرگان

49- چنین گفت زرتشت                                                فریدریش نیچه -  داریوش آشوری

50- دفتر عقل و آیت عشق                                            غلامحسین ابراهیم دینانی - 2 جلد

51- عشق صوفیانه                                                     جلال ستاری

52- انسان                                                               آنتونی بارلت  -  محمد رضا باطنی

53- سرچشمه تصوف در ایران                                       سعید نفیسی

54- ژئوپو لیتیک شیعه                                                فرانسوا توال -  کتایون باصر

55- دائو رابطه ها تعادلی میان زن و مرد                           ری گریگ -  ع . پاشائی

56- انسان در جستجوی معنی                                          ویکتور فرانکل  -  نهضت صالحیان

57- ادیان آسمانی                                                        مهرداد بهار

58- قره العین شاعر آزادیخواه و ملی ایران                          معین الدین محرابی

59- قلندر و قلعه                                                         سید یحیی یثربی

60- انهدام تمدن غرب و اسلام                                         دارا لشکری 

61- پیامبر                                                                خلیل جبیبران