Ardalan-shekarabi

 اردلان شکرآبی اولین وزیر ایرانی تبار در سوئد

استفان لوون رهبر حزب سوسیال دموکرات و نخست وزیر تازه سوئد، اسامی کابینه خود را معرفی کرد. در بین نام وزاری تازه، نام اردلان شکرآبی جوان ایرانی‌تبار نیز دیده می‌شود. اردلان شکرآبی۳۶ سال دارد و مسئولیت وزارت امور مدنی را برعهده خواهد داشت.

اردلان شکرآبی در ٢٨ نوامبر سال ١٩٧٨ در شهر منچستر انگلیس بدنیا آمد. او دوران کودکی خود را در شهر شهریار کرج گذراند و در سال ١٩٨٩ به همراه مادرش به سوئد مهاجرت کرد. او رهبر شاخه جوانان حزب سوسیال دموکرات بوده و اکنون نیز عضو کمیته رهبری این حزب است. اردلان شکرآبی دانشجوی دکترای حقوق در دانشگاه اوپسالاست و از این حوزه به عنوان نفر اول به عضویت پارلمان نیز انتخاب شد.