هامبورگ 9 سپتامبر 2005

در پی تصویب پروژه " اتحادیه سراسری ایرانیان مقیم اروپا " در کنگره نهم ، امور اجرائی اتحادیه سراسری تماس با انجمن های ایرانی در شهرهای بزرگ اروپا را در دستور کار قرار داد. در این تماس ها قرار شد جلسات بحث و تبادل نظر با شرکت انجمن های ایرانی تدارک دیده شود و برای صرفه جوئی در هزینه ها ، جلسات چند شهر نزدیک به هم در یک هفته برگزار شود. در اولین اقدام انجمن های شهرهای هامبورگ، هانوفر، فرنکفورت و برلین اعلام آمادگی نمودند و توافق شد با حضور دبیر اجرائی اتحادیه سراسری مسئله اتحادیه سراسری ایرانیان مقیم اروپا مورد بررسی قرار گیرد.
- اولین جلسه  در تاریخ 8 سپتامبر با نمایندگان چند انجمن ایرانی هامبورگ در محل انجمن همایش برگزار گردید. اسناد مربوط به اتحادیه سراسری شامل اساسنامه ، تاریخچه، فهرست انجمن های عضو و جزوه حقوق بشر مربوط به سال 2004 به شرکت کنندگان داده شد. انجمن های شرکت کننده عبارت بودند از : کانون مصدق، کلوپ فرغ التحصیلان ایرانی، انجمن فرهنگی ایران در هامبورگ، کانون سیاسی فرهنگی ایرانیان آزادیخواه هامبورگ، همایش ایرانیان هامبورگ.
 در پایان جلسه نمایندگان انجمن ها پیشنهاد نمودند که برای روز بعد جمعه 9 سپتامبر در یک گفتگوی گسترده تر مسئله مربوط به "اتحادیه سراسری ایرانیان مقیم اروپا " با ایرانیان در میان گذاشته شود.
روز جمعه جلسه با شرکت 70 نفر در محل  انجمن همایش برگزار گردید . در ابتدا آقای تقی هاشمی رئیس جلسه و یکی از اعضای قدیمی "همایش ایرانیان هامبورگ " مختصری در رابطه با چرائی برگزاری جلسه و اتحادیه سراسری سخن گفتند. سپس دبیر اجرائی گزارش مبسوطی پیرامون چگونگی تشکیل اتحادیه سراسری در سوئد و فعالیت های آن به جلسه ارائه داد و پروژه تشکیل اتحادیه سراسری ایرانیان اروپا را مطرح کرد. متعاقبآ شرکت کنندگان سوالات و نظرات خود را مطرح ساختند.
 در پایان توافق شد که در این مرحله انجمن های فعال در سطح شهر هامبورگ اسناد اتحادیه سراسری را مطالعه نمایند و پروژه اتحادیه سراسری ایرانیان اروپا را در انجمن خود به بحث بگذارند. در این مدت با انجمن های شهرهای دیگر تماس گرفته شود و پس از چند ماه در صورت توافق اکثریت انجمن ها با مشارکت هم جلسه مشترکی برگزار گردد.
اصغر نصرتی