هانوفر10 سپتامبر 2005

" گارگاه ایرانیان هانفر" که یکی از بزرگترین و قدیمی ترین انجمن های ایرانی در اروپا است مثل هر سال اردوی تابستانی برای اعضای خود در محل کوهستانی کریشهایم برگزار نمود. در این اردو مسائل اجتماعی مختلف مورد بحث و بررسی قرار گرفت از جمله قرار شد پروژه تشکیل  "اتحادیه سراسری ایرانیان مقیم اروپا " به بحث گذاشته شود. حدود 60 نفر در این اردو شرکت کردند که پاره ای از آنان از شهر های مختلف آلمان بودند. روز یکشنبه پروژه  "اتحادیه سراسری ایرانیان مقیم اروپا " در جمع شرکت کنندگان مطرح شد. در ابتدا اصغر اسلامی رئیس جلسه شمه ای پیرامون ضرورت طرح این پروژه سخن گفت.  سپس دبیر اجرائی اتحادیه سراسری پیرامون چشم انداز کار مشترک انجمن های ایرانی در اروپا گزارش مبسوطی ارائه داد و به پرسش های حاضرین پاسخ گفت.
اصغر نصرتی