فرانکفورت 14 سپتامبر 2005

در روز 14 سپتامبر ساعت 19 جلسه ای با شرکت 25 نفر از فعالین ایرانی در شهر فرنکفورت تشکیل شد. در این جلسه  دبیر اجرائی گزارش تشکیل اتحادیه سراسری و چشم انداز اتحادیه سراسری ایرانیان مقیم اروپا را مطرح نمود و به پرسش های حاضرین پاسخ گفت. . در پایان توافق شد که دوستان هر یک در انجمن خود مسئله را به بحث بگذارند و متعاقبا در آینده نزدیک با مشارکت انجمن های شهر ماینس جلسه مشترکی برگزار نمایند. انجمن هایی که با انان گفتگو شده است عبارتند از: خانه فرهنگ ایران و آلمان، تلاشگران جامعه باز، کارگاه قصه و هنر، شورای ایرانیان دموکرات، جمعیت زنان، انجمن زنان ایرانی.
اصغر نصرتی