برلین 17 سپتامبر 2005

در روز 17 سپتامبر ساعت 19 جلسه ای از طرف کانون پزشکان، دندانپزشکان و داروسازان ایرانی برلین، کانون مهندسین و متخصصین ایرانی در آلمان، کانون پزشکان ایرانی مقیم برلین و انجمن فرهنگی دهخدا برگزار گردید. تم جلسه   "ضرورت ایجاد اتحادیه سراسری ایرانیان مقیم اروپا" بود. حدود 50 نفر در این جلسه شرکت نمودند. در ابتدا آقای جهانگیر حسین پور مسئول انجمن فرهنگی دهخدا و رئیس جلسه شمه ای پیرامون ضرورت برگزاری جلسه سخن گفت.  سپس دبیر اجرائی اتحادیه سراسری بطور گسترده و دقیق نحوه تشکیل اتحادیه سراسری ایرانیان سوئد را توضیح داد و بعد به پروژه اتحادیه سراسری ایرانیان مقیم اروپا پرداخت. در بخش آخر به سوالات حاضرین پاسخ داده شد. در پایان جلسه پیشنهادات مختلفی مطرح شد ولی در انتها تصمیم گرفته شد هر یک از انجمن ها با اعضای خود در رابطه با پروژه طرح شده تبادل نظر نمایند و در صورت آماده شدن سایر شهرها با مشارکت دیگر انجمن های علاقمند برای پایه ریزی اتحادیه سراسری ایرانیان اروپا اقدام شود. دبیر اجرائی اتحادیه سراسری در حاشیه این جلسه با بسیاری از فعالین اجتماعی و شخصیت های ایرانی مقیم برلین به گفتگو نشست و با خرسندی میتوان گفت که عموم آنان نظر موافق  با پروژه پیشنهادی داشتند. انجمن های که با آنان تبادل نظر شد عبارت بودند از:
کانون مهندسین و متخصصین ایرانی در آلمان، انجمن زنان برلین ، انجمن ایرانیان آزادیخواه، انجمن پژوهشگران ایران، آرشیو اسناد و پژوهش های ایران، خانه فرهنگی نیما، انجمن دوستداران اندیشه ، گروه موسیقی کودکان و نوجوانان، انجمن فلسفه، نماینده تلویزیون یک برلین، رادیو مولتی کولتی.
اصغر نصرتی