آمستردام 18 فوریه 2006

در پی تماس مکرر با انجمن های ایرانی در سراسر اروپا این بار جلسه بحث و تبادل نظر در شهر آمستردام برگذار گردید. جلسه آمستردام در محل سازمان دفاع از پناهندگی پرایم در ساعت 17 تشکیل شد. انجمن هائی که با آنان تماس گرفته شد عبارت بودند از: انجمن تحصیل کردگان ایرانی در هلندISAN  ، کانون اجتماعی – فرهنگی اندیشه، کانون دانشجویان ایرانی در هلند، سازمان دفاع از پناهندگی Prime، ایران فیوچر IF، انجمن ایرانیان هلند، پلاتفرم تشکل های پناهندگی ایرانیان در هلند،  بنیاد زنان ایرانی هلند، سازمان زنان 8 مارس، بنیاد ایرانی فرهنگ و شناخت، کانون سیاسی در هلند، بنیاد ایرانی در حرکت، انجمن دانشجوئی 18 تیر، نشریه دانشجوئی بذر. در ابتدا آقای احمد پوری خوش آمد گفت . سپس اصغر نصرتی گزارشی از تشکیل اتحادیه سراسری سوئد ارائه نمود و در رابطه با ضرورت ایجاد یک اتحاد گسترده بین انجمن های ایرانی اروپا سخن گفت. شرکت کنندگان در جلسه نیز نقطه نظرات خود را مطرح نمودند و در پایان به این نتیجه رسیدند که باید دید سایر شهر ها در رابطه با این پروژه تا چه اندازه آمادگی دارند.
اصغر نصرتی