بروکسل 19 فوریه 2006

 به همت مسئولین انجمن پرسپولیس در محل این انجمن جلسه تبادل نظری در روز 19 فوریه  در ساعت 17 تشکیل شد تا مسئله همکاری انجمن های ایرانی در اروپا مورد بررسی قرار گیرد. در این شهر با انجمن های زیر تبادل نظر شد . انجمن فرهنگی -  اجتماعی پرسپولیس، انجمن پناهندگی، انجمن ایرانی پژوهش و مبادله فرهنگی بلژیک، جمعیت دفاع از جمهوری و دموکراسی، تیم فوتبال کاسپین، انجمن بلژیکی دفاع از حقوق بشر، کانون مدافعان حقوق بشر. در مجموع این انجمن ها با نزدیکی به هم  و همکاری انجمن های اروپا در یک ساختار مشترک توافق دارند اما تدارک آن را بسیار دشوار ارزیابی می کنند. در پایان توافق شد که تماس برای نزدیکی انجمن ها به هم ادامه داشته باشد.
اصغر نصرتی