لیل 20 فوریه 2006

کانون فرهنگی نیما در شهر لیل فرانسه، یکی از قدیمی ترین انجمن های ایرانی است که فعالیت های گسترده ای در عرصه های گوناگون داشته است. جلسه بحث و تبادل نظر در این شهر با مشارکت 9 نفر از اعضا فعال این انجمن در روز 20 فوریه ساعت 18 برگزار شد. اسناد مربوط به اتحادیه سراسری از قبل برای آشنایی انجمن ها ارسال گردید و دبیر اجرائی با حضور در جلسات فوق  بحث خود را در دومحور خلاصه نمود: محور اول: ارائه گزارش جامعی از چگونگی تاسیس اتحادیه سراسری و موقعیت آن. محور دوم: پروژه پیشنهادی تشکیل اتحادیه سراسری ایرانیان مقیم اروپا با مشارکت کلیه انجمن های ایرانی. شرکت کنندگان در این جلسات ضمن ابراز خرسندی از تشکیل اتحادیه سراسری ایرانیان در سوئد، پرسش های زیادی عمدتا حول پروژه مطرح می نمودند. گفتگو و سوالات، مباحث جدیدی را بوجود می آورد که گاه چندین ساعت وقت صرف نتیجه گیری آن ها می شد. در پایان جلسه شرکت کنندگان اظهار علاقه نمودند که تماس خود را با دفتر اتحادیه سراسری در سوئد حفظ نمایند تا به مجرد آگاهی سایر شهرهای اروپا از طرح پیشنهادی، در اولین فرصت ممکن با مشارکت همه علاقمندان جلسه سراسری اروپا برگزار و تشکیلات اروپایی بوجود آید.
اصغر نصرتی