لندن، 15 سپتامبر 2006

- درپی تماس های مکرر با پاره ای از انجمن های ایرانی در لندن و ارسال اطلاعات اولیه پیرامون پروژه تشکیل "اتحادیه سراسری ایرانیان مقیم اروپا" قرار شد در فرصت مناسب جلسه ای جهت تبادل نظر برگزار و بحث همه جانبه ای درمورد پروژه فوق در دستور کار قرارگیرد. در این رابطه بیش از همه در جامعه ایرانیان، آقای رضا خیابان تلاش نمود و ارتباط اتحادیه سراسری با انجمن ها را فراهم کرد که جای سپاسگزاری دارد.
در تاریخ 5 سپتامبر 2006 از طریق پست الکترونیکی از طرف خانم صهبا لاجوردی اطلاع داده شد که برای 15 سپتامبر از انجمن های ایرانی دعوت به عمل آمده و تقاضا نمودند که دبیر اجرائی برای ارائه گزارش و پاسخ به سوالات در این جلسه شرکت نماید. دبیر اجرائی اتحادیه سراسری با سفر کوتاهی به لندن در جلسه 15 سپتامبر شرکت نمود. در این جلسه افراد زیر به نمایندگی از انجمن های مختلف شرکت نموده بودند.
- خانم گلوریا شهامتی  از انجمن مبارزه با اعتیاد
- خانم پری نوروزی  از انجمن ایرانیان منطقه هرو
- خانم ناهید حسینی  از تریبون آزاد
- آقای فرامرز رادفر  از انجمن فارسافوند در شمال لندن
- آقای مهرگان لنگرودی  از انجمن فارسافوند در شمال لندن
- آقای ابراهیم ناعمی  از جامعه ایرانیان
- آقای منوچهر حسین پور  از پرشین تاترگروپ
- آقای فروتن پرند  از انجمن سخن
- آقای دکتر رضا قاسمی  از کانون ایرانیان و بنیاد مهر
- آقای دکتر منوچهر ثابتیان  از انجمن قلم
- آقای محمد ماسوله  از انجمن تجارت انگلیس و ایران
- خانم صهبا لاجوردی  مدیر جلسه
- آقای علی توکلی فر
جلسه در ساعت 19 با مدیریت خانم صهبا لاجوردی آغاز شد. در ابتدای جلسه به درخواست خانم لاجوردی شرکت کنندگان خود را معرفی نمودند و اعلام کردند که به نمایندگی از کدام انجمن در جلسه شرکت کرده اند. سپس از اصغر نصرتی تقاضا شد سخنان خود را آغاز کند.
اصغر نصرتی با سپاسگزاری از زحمات خانم صهبا لاجوردی و دوستانی که به جلسه تشریف آورده بودند سخنان خود را در دو بخش در اختیار شرکت کنندگان قرار داد. بخش اول به بازگوئی تاریخچه و چگونگی تشکیل اتحادیه سراسری اختصاص داشت و در بخش دوم به پروژه ایجاد اتحادیه سراسری ایرانیان مقیم اروپا پرداخته شد. در پایان این دو بخش شرکت کنندگان سوالات خود را مطرح نمودند که به آنان پاسخ داده شد. پیشنهادات دوستان یادداشت گردید و قرار شد در آینده ضمن تماس متقابل گزارش جلسات در سایر کشورها برای انجمن های فوق ارسال گردد و آنان فرصت داشته باشند با اعضا خود پیرامون "اتحادیه سراسری ایرانیان مقیم اروپا" تبادل نظر نمایند. در همین رابطه آدرس و مشخصات شرکت کنندگان برای ثبت در اسناد دفتر مرکزی اتحادیه سراسری جمع آوری گردید. لازم به یادآوریست که علاوه بر انجمن های شرکت کننده فوق دفتر مرکزی با چند انجمن دیگر تماس دارد که فرصت شرکت در این جلسه را نداشتند.
دبیر اجرائی اتحادیه سراسری اصغر نصرتی