بروکسل 15 مای 2011

جلسه در ساعت 17 اغاز شد
رئیس جلسه انور میرستاری
شرکت کنندگان – ابوالفضل اردوخانی  و مجید اعتمادی از انجمن پرسپولیس -  احمد امینیان  و شیرین اسفندرانی از انجمن رازی  -  انور میرستاری از فدراسیون اوروپرس – ارژنگ برهان از انجمن ایرانیان کلن – اصغر نصثرتی از اتخادیه سراسری سوئد.
در ابتدا راجع به نحوه برگزاری جلسه سوال شد. آنور میرستاری پاسخ داد که ما فقط از انجمن های فرهنگی دعوت کرده ایم.
اصغر نصرتی گزارس تشکیل اتحادیه سراسری در سوئد و فعالیت های ده ساله برای تدارک اتحادیه سراسری در اروپا را به جلسه ارائه داد.
ارژنگ برهان پیرامون فعالیت های انجمن های ایرانی در شهر کلن – دورتموند – اسن – آخن – وپرتال  سخن گفت.
انود میر ستاری پیرامون موقعیت انجمن ها – رقابت ها و انشعابات در آن ها سخن گفت. او اشاره نمود که انجمن های بروکسل همیشه از پروژه تدارک اتحادیه سراسری در اروپا استقبال کرده اند و به آن اهمیت می دهند.   
مجید اعتماد – هنوز ما اساسنامه ای ننوشته ایم. در نتیجه می توانیم از همه دعوت کنیم.
اردوخانی – با حضور احزاب سیاسی مخالفم. چون هر چه جریانات متفاوت در این جمع مشارکت کنند حل مسائل مشکل تر می شود. انجمن های سیاسی با هم تضاد دارند ولی انجمن های فرهنگی در حوزه های مختلف کار می کنند. از طرف دیگر ما باید در پی  انجمن ها باشیم و نه افراد. چون انجمن ها برنامه کاری دارند.
مجید اعتماد – اگر نمایندگان کشور ها در یک کنگره تصمیم بگیرند که یک تظاهرات حقوق بشری بگذارند امکانپذیراست
احمد امینیان – بین اشخاص حقیقی و اشخاص حقوقی تفاوت هست. اشخاص حقوقی می توانند در این اتحادیه باشند. ما از کدام ایرانیان صحبت می کنیم. انجمن ها با برنامه های مختلف تشکیل شده اند. در این اتحادیه کدام یک از انجمن ها را می توان گرد هم آورد. باید هدف از این اتحادیه کاملا روشن باشد. آیا در بلژیک این امکان وجود دارد که انجمن ها به یک وحدت تشکیلاتی برسند. ما بیشتر واکنشی کار می کنیم . سوال اصلی این است که چگونه ما می توانیم در اروپا به عنوان شهروند مقتدر مطرح باشیم.
انور میر ستاری – آقای امینیان حرف ما را زد. این جمع باید جمعی حقوقی باشد. ما باید در اروپا یک تشکل واحد سراسری نیرومند داشته باشیم. تا به عنوان یک اقلیت قومی در شرایط ضروری ابزار معرفی جامعه ما باشد.
دوستان شرکت کننده در جلسه پس از چند دور بحث ضمن تائید ایده تشکیل اتحادیه سراسری اظهار تمایل نمودند که در آینده جلسه دیگری برای تصمیم گیری داشته باشند.  
نویسنده گزارش اصغر نصرتی