کلن 18 مای 2011

شروع جلسه ساعت 18
رئیس جلسه ارژنگ برهان آزاد در باره علت برگذاری جلسه سخن گفت و فهرست انجمن هائی را که به جلسه دعوت شده بودند قرائت کرد.
انجمن تاکسی داران کلن -  علی اصغر شکیبا و غلامعلی پیراحمدی
کانون عکس و فیلم کلوزآپ – اختر قاسمی
انجمن اندیشه و هنر در دانشگاه کلن – کمال ارس
انجمن ایرانیان شهر کلن – ارژنگ برهان آزاد
انجمن تاتر ایران – مجید فلاح زاده
مادران صلح دورتموند – فاطمه رضائی و محمد نصیری
انجمن تلاش آخن – اشرف میرهاشمی
انجمن تلاش کلن – سیمین اصفهانی
مرکز ایرانیان اسن – حسین خرمی
انجمن ره آورد – همایون فاتح
انجمن سیمرغ  اسن– سهیل ناهید
اتحاد برای ایران – علی پرسان
انجمن ایرانیان و آلمانی ها در آخن – فرخ فصیح زاده
گروه موزیک بانوان ایران – مریم آخوندی
انجمن پگاه دروپرتال – کمال کوشان  و علی فروزنده
اصغر نصرتی گزارشی از نحوه تشکیل اتحادیه سراسری در سوئد به جلسه ارائه داد و اعلام نمود از سال 2001 پروژه تشکیل اتحادیه سراسری در اروپا در دستور کار قرار گرفته است.او بطور مفصل تضیح داد که  تا این تاریخ چه اقداماتی در شهرهای بزرگ اروپا انجام شده است.
انور میر ستاری گزارشی از جلسه تدارک اتحادیه سراسری در بروکسل به جاسه ارائه کرد.
در پی این گزارشات بحث و تبادل نظر بین شرکت کنندگان آغاز شد.
مریم آخوندی – ما قبلا هم در کلن برای این مسئله جلسه داشته ایم. سوال من این است که از جلسه قبل تا کنون چه کارهائی انجام شده است. اساسنامه سوئد قسمت های مختلفی دارد. پیشنهاد دارم قسمت اهداف و برنامه ها را بخوانیم و نظر دوستان را بشنویم. در ضمن هرکسی بگوید برای این پروژه چه می تواند بکند.
سیمین اصفهانی- بعد از کنگره موئسس چه کارهائی انجام دادید؟ جلسات لندن و پاریس چه دستاوردهائی داشته است ؟ آیا شما صرفا فعالیت های مدنی انجام می دهید یا کار سیاسی هم می کنید؟ انخاب نام اتحادیه به مفهوم کلاسیک آن انتخاب شده است تفاوت آن با شورا چیست؟
علی اصغر شکیبا - ما می خواهیم این جمع را بوجود بیاوریم که چه بکنیم؟ چرا ما حقوق بشر را مطرح می کنیم ولی نام سازمان های سیاسی را نمی آوریم؟ جامعه ایرانیان بطرف اینتگراسیون پیش می رود در صورتی که چنین اتحادیه ای خلاف جهت اینتگراسیون است.
حسین خرمی - بجای این همه سوالات به این بپردازیم که جامعه ایرانیان با این همه افراد شایسته کجا توانسته ایت ابراز وجود نماید؟ من 5 سال عضو شورای شهر اسن بودم ترک ها و لبنانی ها به شکل فعال شرکت کردند و برنده شدند. ما ایرانی ها هیچ نقشی در آنجا نداشتیم. ایرانی ها در آلمان چون تشکل سراسری و واحدی ندارند مطرح نیستند. برای شروع کار باید در هر منطقه یک کمیته فعال بوجود آید. از دو ماه پیش در شهر اسن یک تجربه بدست آوردهایم. کانون نگاه – خانه آذربایجانی ها – و انجمن پرتو می خواهیم یک مرکز برای ایرانی ها درست کنیم. اساسنامه سوئد و برلین و سایر اساسنامه ها را کنار هم گذاشته ایم تا از آن میان یک اساسنامه بدست آوریم.
انجمن های فرهنگی – اجتماعی و صنفی و حقوق بشری را شما نام بردید که در اتحادیه سراسری جمع شده اند . این ها مشخصا در رابطه با ایران چه می توانند بکنند؟
ما نمی توانیم منتظر باشیم تا همه بیایند.ما ضمن این که به هیچ حزبی وابسته نیستیم نمی توانیم در مورد سیاست صحبت نکنیم.موقعیت افراد هم باید در این اتحادیه روشن شود.ما افرادی داریم که از انجمن ها بیشتر تاثیرگذار هستند.  در ضمن ما باید یک سایت داشته باشیم
چرا در همان سال 2004 که اتحادیه سراسری در سوئد شکل گدفت با ما در آلمان تماس نگرفتید؟
 اصغر نصرتی به سوالات پاسخ داد.
رئیس جلسه از شرکت کنندگان برای حضور در کمیته تدارک شهر کلن دعوت به عمل آورد
افراد زیر برای کمیته تدارک انتخاب شدند
ارژنگ برهان آزاد از انجمن فرهنگی ایرانیان شهر کلن
کمال کوشان از وپرتال
فاطمه رضائی از مادران صلح دورتموند
مجید فلاح زاده از انجمن تاتر ایران
غلامعلی پیراحمدی از انجمن تاکسیداران کلن
حسین خرمی از مرکز ایرانیان اسن
مریم آخوندی از گروه موزیک بانوان ایران
نویسنده گزارش اصغر نصرتی