هامبورگ 15 اکتبر 2011

این جلسه در ساعت 17 روز شنبه 15 اکتبر در محل همایش ایرانیان هامبورگ با مدیریت آقای تقی هاشمی  تشکیل گردید. برای برگزاری این نشست از حدود یک ماه قبل  نام و ایمیل انجمن ها توسط آقای تقی هاشمی در اختیار اتحادیه سراسری قرار گرفت که در ابتدای جلسه از زحمات ایشان سپاسگزاری شد.  دو هفته قبل از تشکیل جلسه  دعوتنامه ای از طرف اتحادیه سراسری ایرانیان مقیم سوئد برای انجمن های ایرانی در هامبورگ ارسال گردید. همراه با دعوتنامه فهرست انجمن هائی که در شهرهای اروپا در رابطه با این پروژه مورد مشورت قرارگرفته بودند برای انجمن ها فرستاده شد. فهرست انجمن ها و افرادی که  نسبت به این پروژه اظهار تمایل نمودند و در جلسه حضور یافتند  به قرار زیر است
 1 – همایش ایرانیان هامبورگ                                         تقی هاشمی – خسرو بختیاری – یداله بلدی – مسعود معینی
2 – جامعه مدافعان حقوق بشر و دمکراسی                           هوشنگ مرید
3 – جامعه زنان هامبورگ                                              فرحناز صحیفی
4 – مادران ایرانی هامبورگ                                           زهره شاهین
5 – همبستگی ایرانیان هامبورگ                                       بهنام حسن پور
6 – مشروطه پادشاهی هامبورگ                                       خسرو بختیاری
7 – 22 خرداد – هامبورگ                                             داود قندی
8 – ایران سرا                                                            ابطحی
9 – انجمن حقوق بشر و دمکراسی – هامبورگ                     فریده میرآخوری–علی ملک- پرویز مختاری– تورج پاشائی
10 – سکولارهای سبز – هامبورگ                                   محمد زمانی
11 – حزب مشروطه ایران – لیبرال دموکرات- هامبورگ         حمید گلبابائی
12 – جمعیت دفاع از آزادی زندانیان سیاسی – هامبورگ          کیانی
13 – انجمن فرهنگی ایران – هامبورگ                              جمیل عراقی
14 – ایده خوب ما                                                       قاسم کاهد
15 – انجمن شطرنج ایرانیان                                            حسن ستاریان
16 – سازمان مشروطه خواهان ایران                                 هادی کوچک منش – نوذر نوذری
17 – کلوب فارغ التحصیلان ایران و آلمان                           هوشنگ مرید
18 – خانه فرهنگ های جهان                                          حسن ستاریان
19 – سازمان جمهوریخواهان ایران                                   عباس شیرازی
لازم به یادآوریست که سه تن از دوستان پس از اتمام جلسه برای مشارکت در این پروژه اعلام امادگی نمودند.
در ابتدای جلسه آقای تقی هاشمی خوشآمد گفت. ایشان  مختصری در رابطه با چگونگی دعوت از انجمن ها به  سوالات حاضرین  پاسخ داد. او ضمن معرفی اصغر نصرتی یادآور شد که در همین رابطه قبلا نیز در 9 سپتامبر 2007 جلسه ای در همایش ایرانیان هامبورگ تشکیل شده است.
سپس اصغر نصرتی گزارشی از چگونگی تشکیل اتحادیه سراسری ایرانیان در سوئد به جلسه ارائه داد و اشاره کرد که از حدود ده سال پیش پروژه بوجود آوردن اتحادیه سراسری ایرانیان مقیم اروپا در دستور کار اتحادیه سراسری در سوئد قرار گرفته است. این اتحادیه سراسری می تواند از کنار هم قرار گرفتن انجمن های ایرانی در سراسر اروپا بر مبنای منشور جهانی حقوق بشر بوجود آید. در پی  تبلیغ و توضیح ضرورت این امر تا این تاریخ در شهرهای لندن- پاریس- کلن- وین در جلسه مشترک انجمن ها کمیته های موقتی برای پیگیری این پروژه بوجود آمده است.
در پی ارائه گزارش شرکت کنندگان سوالات خود را مطرح ساختند و در پاره ای از زمینه ها به گفتگو پرداختند. نحوه مشارکت انجمن ها، حدود اختیارات انجمن ها، اهداف مورد نظر، چگونگی تهیه اساسنامه، مسئله بودجه و تهیه امکانات، مدیریت تشکیلات، مرز فعالیت های سیاسی و فرهنگی – اجتماعی ، ساختارهای مناسب ، مشکلات و موانع ... از جمله مطالب مطرح شده بود.
شرکت کنندگان به اتفاق بر ضرورت پیگیری این پروژه و ایجاد اتحادیه سراسری در اروپا اشاره نمودند ولی در رابطه با نحوه اجرای آن پیشنهادات متفاوتی ارائه کردند. در بخش آخر جلسه هفت نفر را به عنوان کمیته موقت برای پیگیری این پروژه به اسامی زیر انتخاب نمودند.
 تقی هاشمی – فرحناز صحیفی – هوشنگ مرید – داود قندی – قاسم کاهد – حسن ستاریان – خسرو بختیاری
اصغر نصرتی