برلین 21 اکتبر 2011

این جلسه در ساعت 19 روز جمعه 21 اکتبر در محل انجمن دهخدا در برلین تشکیل شد. سه هفته قبل از تشکیل جلسه، دعوتنامه ای از طرف اتحادیه سراسری ایرانیان مقیم سوئد، همراه با فهرستی از شهرها و انجمن هائی که مورد مشورت قرار گرفته بودند برای انجمن های ایرانی در برلین ارسال گردید.  برای برگزاری این جلسه از چند ماه قبل با چند تن از دوستان فعال در برلین تماس گرفته شد. آقایان کاظم کردوانی و اردوان ارشاد ضمن ارائه راهنمائی های لازم فهرستی از انجمن ها و آدرس ایمیل آن ها را برای اتحادیه سراسری در سوئد ارسال نمودند. آقای جهانگیر حسین پور دفتر انجمن دهخدا را در اختیارشرکت کنندگان  قرار داد.از این دوستان که نقش تعیین کننده ای در برگزاری این نشست داشتند در ابتدای جلسه صمیمانه سپاسگزاری شد.  43  نفر از اعضای انجمن ها  در این جلسه شرکت نمودند. فهرست انجمن ها و افراد به قرار زیر است .
1 – اتحادیه سراسری ایرانیان مقیم سوئد                                اصغر نصرتی
2 – انجمن اجتماعی- فرهنگی ایرانیان در فرانسه                     بهداد ثابت آزاد
3 – انجمن فرهنگی سبلان در فرانسه                                    صادق کیهانی
4 – انجمن فرهنگی ایرانیان  کلن                                        ارژنگ برهان آزاد
5 – فدراسیون اروپرس                                                   انور میرستاری
6 – جامعه پژوهش های علوم اجتماعی ایران – برلین                کاظم کردوانی
7 – کانون مهندسین و متخصصین ایرانی در آلمان                     سعید ناصری – محبوبه جعفر
8 – پزشکان ایرانی در برلین                                             فریدون فتحی
9 – جامعه ایرانیان در آلمان                                              احسان جعفری
10– پزشکان – دندانپزشکان – و داروسازان                           لعیا انواری
11 – جمعیت پشتیبانی از جنبش دمکراسی خواهی مردم ایران       محمد صادق علی اصغری – اردوان ارشاد
12 – انجمن دوستداران اندیشه                                             عیسی پهلوان  
13 – انجمن زنان ایرانی برلین                                           نسرین بصیری
14 – ترانسپارنسی برای ایران                                            نسرین بصیری
15 – انجمن فرهنگی نیما                                                 صفدر قائدی بارده – موسی امین
16 – حمایتگران جنبش سبز                                             غزال کرد
17 – همراهان سبز - برلین                                               احمد نوری   
18 – انجمن فرهنگی آذربایجان – برلین                                حافظ مهین
19 – مدرسه ایرانی فارسی ندای سروش                               پریوش گرامی
20 – انجمن رنگ انتخاب دموکراتیک                                  مهدی فرد
21 – انجمن فرهنگی دموکراتیک راه آزادی                           فرهاد فرجاد
22 – انجمن موسیقی و هنر ایرانیان                                  شیوا مقدم
23 – انجمن فرهنگی دهخدا                          جهانگیر حسین پو – کاظم آستانه – لاله احمدی – الهه یورگس
24 – تلویزیون ایرانیان برلین                                          محمد پاسدار
25 – منفرد                                                              نسرین امیرصدقی – کانی علوی
تعدادی از افراد شرکت کننده نام خود را در برگه ثبت نام قید نکرده اند که در این لیست نیامده است. در ضمن بعضی از دوستان عضو چند انجمن هستند.
در ابتدا آقای احمد نوری برای مدیریت جلسه انتخاب شد.  سپس سقف جلسه تا ساعت 21 تصویب شد که عملا تا ساعت 2130 بطول انجامید. به اصغر نصرتی فرصت داده شد تا گزارش اقدامات انجام شده پیرامون  پروژه تشکیل اتحادیه سراسری ایرانیان در اروپا را به جلسه ارائه دهد.
 اصغر نصرتی ابتدا در رابطه با نحوه تشکیل اتحادیه سراسری ایرانیان مقیم سوئد صحبت کرد که بیست سال است فعالیت دارد. سپس یاد آور شد که از ده سال قبل  پروژه تشکیل اتحادیه سراسری ایرانیان در اروپا  در دستور کار اتحادیه سراسری در سوئد قرار گرفت . در این مدت در اکثر شهرهای بزرگ اروپا جلسه تبادل نظر تشکیل شده است. در برلین نیز یک بار در 17 سپتامبر 2007 در همین رابطه  در انجمن دهخدا جلسه ای تشکیل شد که پرتکل آن موجود است. تا کنون انجمن های شهرهای پاریس – لندن – کلن – وین – وهامبورگ  کمیته های موقت تدارک  برای پیگیری این پروژه انتخاب کرده اند. در این جلسه مایلیم نظر دوستان مقیم برلین را بشنویم و در صورتی که اکثریتی از دوستان توافق کردند کمیته ای برای پیگیری این مسئله در برلین هم انتخاب شود.
در ادامه آقایان بهداد ثابت آزاد و صادق کیهانی در رابطه با  کمیته موقت تدارک در شهر پاریس و شرایط فرانسه سخن گفتند.آقای ارژنگ برهان آزاد در رابطه با کمیته موقت تدارک شهرکلن و آقای انور میرستاری در رابطه با فعالیت های انجام شده در بروکسل به جلسه گزارش دادند.
در بخش بعدی جلسه شرکت کنندگان سوالات خود را مطرح ساختند. از جمله پرسیدند نقشه راه و ساختار این اتحادیه چگونه است؟  برای تامین هزینه ها چه باید کرد؟  مسئله محوری این اتحادیه چه می باشد؟   حد فاصل اقدامات سیاسی و اقدامات فرهنگی- اجتماعی کجاست؟  آیا در ابتدا باید مثل سوئد در هر کشور اتحادیه سراسری بوجود آید و بعد اتحادیه سراسری اروپا و یا آن که در ابتدا اتحادیه سراسری اروپا را بوجود آوریم؟    چه نکاتی را  باید در اولین قدم در دستور کار قرار دهیم؟    تدوین اساسنامه چگونه خواهد بود؟  ...
 شرکت کنندگان در جلسه ضمن پاسخ به سوالات به ابراز نظر پرداختند . در این جلسه از جمله اعلام شد که پاسخ به بسیاری از این سوالات را کنگره موسس با شرکت نمایندگان انجمن های ایرانی از سراسر اروپا خواهد داد. آن چه که در این جلسه به عهده ماست اعلام مشارکت و یا عدم مشارکت در ایجاد چنین اتحادیه ای در اروپا می باشد.
در بخش پایانی جلسه شرکت کنندگان ضمن اعلام حمایت از این پروژه یادآور شدند که ناروشنی هائی برای ایجاد چنین اتحادیه ای وجود دارد با این همه برای مشارکت در برنامه ریزی و یاری به این امر مهم  در این جلسه نیز کمیته موقت تدارک شهر برلین انتخاب شود.
پس از چند دور بحث پنج نفر به اسامی زیر به عنوان کمیته موقت تدارک اتحادیه سراسری  در برلین انتخاب گردیدند.
خانم ها الهه یورگس و محبوبه جعفر   آقایان  فریدون فتحی -  احسان جعفری – مهدی فرد
یادآوری – از آنجا که نویسنده این پروتکل مقیم برلین نیست امکان دارد  در ذکر بعضی از نام ها اشتباه شده باشد که لطفا تصحیح بفرمائید.
اصغر نصرتی