کپنهاگ 11 دسامبر 2011

برای تبادل نظر با انجمن های ایرانی در کپنهاگ  پیرامون تدارک اتحادیه سراسری ایرانیان مقیم اروپا از چند ماه قبل با آقایان حسین صفا و رئوف حسن زاده تماس گرفته شد تا ایمیل انجمن های ایرانی را در اختیار ما قرار دهند .   سپس دعوتنامه ای در تاریخ 7 دسامبر 2011 برای کلیه انجمن هائی که آدرس ایمیل آن ها را در اختیار داشتیم ارسال گردید. جلسه تبادل نظر در روز یکشنبه 11 دسامبر 2011 ساعت 14 در کپنهاگ برگذار گردید. در این جلسه نمایندگان 6 انجمن شرکت نمودند.
 1 – انجمن ایرانیان دانمارک       رئوف حسن زاده
2 – انجمن ایران آزاد              ژاله توکلی
3 – انجمن فرهنگی جوانه         حسین صفا
4 – کانون فرهنگی پارسی         رویا مقدس
5 – انجمن ایران و دانمارک       هنا ریاحی
6 – جمعیت مشروطه سلطنتی     پیتر فرنکو
. انجمن بازنشستگان نیز بعدا اعلام نمود که مایل است در این همکاری مشارکت نماید. در ضمن تعدادی از ایرانیان نیز بطور منفرد در جلسه شرکت نمودند. از طرف اتحادیه سراسری ایرانیان مقیم سوئد نیز اصغر نصرتی در جلسه شرکت نمود.در ابتدای جلسه آقای رئوف حسن زاده به عنوان مدیر جلسه و خانم رویا مقدس به عنوان منشی جلسه انتخاب گردیدند.رئوف حسن زاده ضمن خوش آمدگوئی  مختصری پیرامون تدارک جلسه کپنهاگ و تماس با انجمن های ایرانی صحبت نمود.
به اصغر نصرتی وقت داده شد تا در رابطه با فعالیت های انجام شده پیرامون  پروژه اتحادیه سراسری ایرانیان در اروپا گزارشی به جلسه ارائه نماید. اصغر نصرتی ضمن توزیع پروتکل شهرهای هامبورگ – برلین و اسلو گزارش مفصلی به جلسه ارائه نمود. در این گزارش یادآوری شد که تا کنون در شهرهای لندن- پاریس – وین – کلن – هامبورگ – برلین – و اسلو کمیته های موقت تدارک برای پیگیری این پروژه از طرف انجمن های ایرانی انتخاب شده است و قرار است تا چند ماه دیگر در چند شهر بزرگ اروپا این کمیته ها تشکیل شود و در پی آن اقدام مشترک این کمیته ها به برگذاری کنگره موسس منجر گردد.  آقای رئوف حسن زاده در رابطه با موقعیت ایرانیان در دانمارک و فعالیت های انجمنی صحبت نمود. سپس شرکت کنندگان به طرح سوالات خود پرداختند.
اهداف اتحادیه سراسری چیست ؟ چگونه می توانیم یک اساسنامه پیشنهادی آماده کنیم ؟  آیا بهتر نیست که در همین پروسه تدارک یک سری فعالیت های مشترک در دستور کار بگذاریم ؟ کمیته هائی که تا کنون انتخاب شده اند چه وظایفی دارند ؟  نمایندگان انجمن ها به چه ترتیبی می توانند در کنگره  شرکت نمایند ؟ بودجه تدارک کنگره را چگونه تامین کنیم ؟ در چه تاریخی احتمال دارد که اولین کنگره تشکیل شود ؟
در پی پاسخ به سوالات دوستان شرکت کننده به ابراز نظر پرداختند و در پایان جلسه توافق شد که از هر انجمن یک نفر در کمیته موقت تدارک شهر دانمارک حضور داشته باشد. در عین حال دوستان منفردی که مایلند  با این کمیته همکاری کنند این فرصت را داشته باشند. در نتیجه اعضای اصلی کمیته شهر دانمارک عبارتند از  رئوف حسن زاده – حسین صفا – ژاله توکلی – رویا مقدس – هنا ریاحی
این کمیته موظف است ضمن برنامه ریزی مشترک با سایر انجمن ها در سطح دانمارک تماس بگیرد و در رابطه با پروژه اتحادیه سراسری ایرانیان در اروپا با آنان به گفتگو بنشیند.
اصغر نصرتی