کپنهاگ 20 آوریل 2008

در پی تماس های تلفنی با انجمن های ایرانی مقیم کپنهاگ، دوستان ما توافق نمودند که به منظور بحث و تبادل نظر پیرامون اتحادیه سراسری در اروپا روز یکشنبه 20 آپریل جسله مشترکی در کپنهاگ برگزار گردد.این دومین باری بود که در این رابطه در کپنهاگ جلسه برگزار می شد. در این جلسه این جانب اضغر نصرتی و آقای حسین صفا معلم زبان مادری و عضو انجمن ایرانیان دانمارک که برگزاری این جلسه عمدتا به همت ایشان بوده است و جا دارد که بدینوسیله از ایشان سپاسگزاری شود، آقای پرویز رهبر از فعالین اجتماعی که در گذشته متمایل به جبهه ملی بوده است، آقای داریوش نجفی فعال در زمینه های فرهنگی، آقای سنجری از کمیته دفاع از صلح وزندانیان سیاسی، آقای شاپور قوامی هنر پیشه با سابقه و عضو جامعه زرتشتیان، آقای رئوف حسن زاده عضو انجمن ایرانیان دانمارک و کمیته صلح، خانم رویا مقدس عضو پن دانمارک، انجمن بازنشستگان و انجمن جوانه، آقای امین بهار از اعضای انجمن ایرانیان دانمارک.
در ابتدای جلسه آقای حسین صفا خوش آمد گفت و ضمن اشاره به وضع انجمن های ایرانی در کپنهاگ اظهار امیدواری کرد که با تشکیل اتحادیه سراسری در اروپا فعالیت و همبستگی انجمن های دانمارک نیز گسترش یابد. سپس اصغر نصرتی و طهمورث یاسمی گزارش مبسوطی از موقعیت اتحادیه سراسری در سوئد و فعالیت هائی که از اوایل سال 2001 برای تشکیل اتحادیه سراسری در اروپا انجام شده به جلسه ارائه دادند.
شرکت کنندگان با سوالات و اظهار نظرهای خود به بحث دامن زدند. پیشنهادات مطرح شده عبارت بود از تمرکز روی جلب جوانان، ایجاد وسیله ارتباطی مثل تلویزیون، ایجاد امکانات برای بازنشستگان، برگزاری مراسم نوروزی بصورت یک کارناوال، برگزاری فستیوال هلی فیلم و موزیک برای جوانان، جلب شخصیت های منفرد.
در پایان 5 نفر از دوستان شرکت کننده کمیته ای تشکیل دادند تا در تدارک اتحادیه سراسری در اروپا حضور فعال داشته باشند. اعضای این کمیته عبارتند از خانم رویا مقدس و آقایان حسین صفا، شاپور قوامی، امین بهار و رئوف حسن زاده.
قرار است تعدادی از اعضای کمیته در کنگره دوازدهم اتحادیه سراسری حضور یابند.
اردتمند اصغر نصرتی